Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 23:55
kontakt
TAXNET

Komunikaty

11/08/23 12:13  brak uprawnień TAX-NET SA (10/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
16/06/23 17:16 TAX-NET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.
15/06/23 13:27 TAX-NET S.A.: Zmiana składu Rady Nadzorczej
13:25  brak uprawnień TAX-NET SA (9/2023) Zmiana składu Rady Nadzorczej
12:54 TAX-NET S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
12:49  brak uprawnień TAX-NET SA (8/2023) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
12:45  brak uprawnień Tax-Net wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
12:32 TAX-NET S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ
12:24  brak uprawnień TAX-NET SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZ
19/05/23 11:10  brak uprawnień Tax-Net chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję za '22
10:56  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
10:50 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
18/05/23 17:27 TAX-NET S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok
12/05/23 12:29  brak uprawnień TAX-NET SA (4/2023) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2022
10:33  brak uprawnień TAX-NET SA (3/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku