Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:45
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

24/05/24 09:38 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
09:31 SYNERGA.fund S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 r.
08/05/24 09:19 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (4/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 r.
11/04/24 10:16 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
11/03/24 23:02 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (2/2024) Raport roczny za 2023 r.
25/01/24 15:32 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
07/11/23 20:47 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (7/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.
07/08/23 10:13 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (6/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
28/06/23 14:20 SYNERGA.fund S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
14:15 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (5/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2023 r.
31/05/23 10:33 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
10:29 SYNERGA.fund S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r.
08/05/23 18:18 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (3/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 r.
07/03/23 09:18 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (2/2023) Raport roczny za 2022 r.
09/01/23 12:13 brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku