Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:15
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

14/09/23 17:53  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2023) Raport okresowy za III kwartał 2022/2023 roku obrotowego
25/08/23 16:15 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
16:11 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
17/08/23 14:50 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
14/06/23 16:10  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2023) Raport okresowy za II kwartał 2022/2023 roku obrotowego
13/04/23 06:56  brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
12/04/23 22:22 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 r.
22:17  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2023) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
22:16  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 r.
17/03/23 17:05  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2022/2023 roku obrotowego
14/03/23 21:37 ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 r.
21:26  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2023 r.
13:31 ROBINSON EUROPE S.A.: Korekta zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
07/03/23 15:32 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
18/01/23 15:03  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2021/2022