Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 05:38
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

26/04/24 15:46 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
15/04/24 16:25  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 17:00  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2024) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany w Statucie Spółki
16:24 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
28/03/24 18:22  brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
18:19 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2024 r.
18:15  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2024) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
18:13  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2024 r.
22/03/24 15:24 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych.
15/03/24 17:05  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2024) Raport okresowy za I kwartał 2023/2024 roku obrotowego
01/03/24 09:44  brak uprawnień Robinson Europe chce wypłacić 0,05 zł dywidendy na akcję
09:36 ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2024 r.
09:30  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 marca 2024 r.
23/02/24 12:40 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych
16/02/24 17:20 ROBINSON EUROPE S.A.: Skup akcji własnych