Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:43
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

30/06/22 14:16 ROBINSON EUROPE S.A.: Wypłata dywidendy
14/06/22 09:17  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2022) Raport okresowy za II kwartał 2021/2022 roku obrotowego
14/04/22 14:04 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
25/03/22 14:58  brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
14:57 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2022 r.
14:52  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:50  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
14:48  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2022 r.
17/03/22 14:01  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2021/2022 roku obrotowego
25/02/22 22:02 ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 r.
21:51  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 r.
18/01/22 15:36  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2020/2021
14/01/22 17:51 ROBINSON EUROPE S.A.: Ustalenie wyniku na koniec roku obrotowego 2020/2021
11/11/21 15:58  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (11/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
13/10/21 13:40 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów