Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 20:59
kontakt
GENOMED

Komunikaty

24/06/22 17:34 GENOMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Genomed S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
22/06/22 17:01 brak uprawnień GENOMED SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki Genomed S.A. w dniu 22.06.2022 r.
16:01 GENOMED S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Genomed SA w sprawie upoważniania Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
26/05/22 17:24 brak uprawnień Genomed planuje skup do 21,5 tys. akcji własnych za cenę 36-42 zł za sztukę
17:10 GENOMED S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.
16:50 brak uprawnień GENOMED SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A.
23/05/22 17:01 brak uprawnień GENOMED SA (4/2022) Raport roczny Genomed S.A. za 2021 rok
13/05/22 16:36 brak uprawnień GENOMED SA (3/2022) Raport kwartalny Genomed S.A. za I kwartał 2022 roku
14/02/22 19:32 brak uprawnień GENOMED SA (2/2022) Raport kwartalny Genomed S.A. za IV kwartał 2021 roku
23/01/22 16:58 brak uprawnień GENOMED SA (1/2022) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku
10/12/21 08:32 brak uprawnień GENOMED SA (14/2021) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 - Genomed S.A.
15/11/21 16:30 brak uprawnień GENOMED SA (13/2021) Raport kwartalny Genomed S.A. za III kwartał 2021 roku
13/08/21 09:33 brak uprawnień GENOMED SA (12/2021) Raport kwartalny Genomed S.A. za II kwartał 2021 roku
30/07/21 15:07 brak uprawnień GENOMED SA (11/2021) Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.
23/06/21 15:27 brak uprawnień GENOMED SA (10/2021) Zmiany w składzie organów nadzorujących Genomed S.A.