Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:58
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

16/08/22 17:44 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (10/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
04/07/22 12:57 HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 16:16 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 09:34 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
09:25 HORNIGOLD REIT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 19:14 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (7/2022) Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2021
16/05/22 16:03 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (6/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
04/05/22 14:45 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (5/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
14:42 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (4/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
14/02/22 19:42 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (3/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
10/02/22 14:49 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (2/2022) Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej
12/01/22 15:00 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
23/11/21 19:35 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
19:26 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/11/21 18:00 brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (26/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna