Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:02
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

25/05/23 15:27  brak uprawnień Kruk chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 50 mln zł (opis)
14:30  brak uprawnień Kruk chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 50 mln zł
14:22 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach IX Programu Emisji Obligacji
24/05/23 16:20 KRUK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
22/05/23 17:31 KRUK S.A.: Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
17:13  brak uprawnień Zarząd Kruka ustalił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł
17:02 KRUK S.A.: Ustalenie Dziesiątego Programu Emisji Obligacji Publicznych
17/05/23 13:48 KRUK S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy
16/05/23 16:32 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.
14:22 KRUK S.A.: Przydział obligacji w ramach programu emisji obligacji w walucie Euro
10/05/23 16:00 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/05/23 14:28 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
27/04/23 14:48  brak uprawnień Kruk liczy na dobre kolejne kwartały pod względem inwestycji, trudniej jest w Polsce
26/04/23 18:47  brak uprawnień Zysk netto grupy Kruk w I kw. 2023 r. wyniósł 235 mln zł (opis)
17:25  brak uprawnień Zysk netto grupy Kruk w I kw. 2023 r. wyniósł 235 mln zł