Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:13
kontakt
ITMTRADE

Komunikaty

10/06/22 11:46 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wypowiedzenie umowy pożyczki zawartej 17.12.2019 r. pomiędzy spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej
08/06/22 17:21  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
08:05 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
30/05/22 08:41 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego dot. podatku VAT za 2013r.
27/05/22 14:32 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi do WSA na decyzję organu podatkowego w postępowaniu egzekucyjnym dot. podatku VAT za okres od stycznia do września 2011r.
07:19 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: INTERMA TRADE S.A. w likwidacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/22 11:52 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Informacja o wstępnych wynikach za I kwartał 2022 roku
19/05/22 18:06  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
18/05/22 10:18 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
16/05/22 14:21 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA w sprawie dotyczącej podatku VAT za okres od października do grudnia 2011 r.
11/05/22 13:45 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 maja 2022 roku
13:31 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2022 roku
29/04/22 15:52 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wypowiedzenie umowy pożyczki zawartej 12.07.2019 r. pomiędzy spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej
13:28 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie postanowienia organu podatkowego w postępowaniu egzekucyjnym dot. podatku VAT za okres od stycznia do września 2011r.
10:52 INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Otrzymanie decyzji organu podatkowego dot. podatku VAT za 2013 r.