Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:21
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

01/08/22 09:15 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
28/07/22 23:30  brak uprawnień DM BOŚ rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Benefit Systems od zalecenia "kupuj"
26/07/22 13:18 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
12:43 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 22 sierpnia 2022 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
12/07/22 20:13 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
11/07/22 08:42 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
05/07/22 09:12  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec czerwca wyniosła 1.371 tys. szt. (aktl.)
07:13  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec czerwca wyniosła 1.371 tys. szt.
07:04 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
04/07/22 18:50 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
30/06/22 17:46 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
11:06  brak uprawnień BENEFIT SYSTEMS SA (1/2022) Benefit Systems Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/22 17:19 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r.
17:14 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy w trakcie obrad walnego zgromadzenia
24/06/22 16:03 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.