Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 13:33
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

16/05/24 10:30  brak uprawnień Benefit Systems chce aktywniej inwestować za granicą
15/05/24 18:28  brak uprawnień Benefit Systems miał w I kw. 92,1 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu; podtrzymuje cele (opis)
17:28  brak uprawnień Zysk netto Benefit Systems w I kw. wyniósł 92,1 mln zł, powyżej konsensusu
17:24  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:19 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/24 10:54  brak uprawnień 91 proc. firm planuje w 2024 roku utrzymać lub zwiększyć budżet na świadczenia pozapłacowe
29/04/24 15:28  brak uprawnień Benefit Systems nabył pomorską sieć fitness Good Luck za 27,7 mln zł
24/04/24 15:11 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 r.
15:02 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2024 r.
22/04/24 13:26  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Benefit Systems do "trzymaj"
19/04/24 15:11  brak uprawnień Benefit Systems zawarł umowy dotyczące nabycia oraz objęcia akcji w spółce SmartLunch
14:48 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie umów dotyczących nabycia oraz objęcia akcji w SmartLunch S.A. w zamian m.in. za udziały w Lunching sp. z o.o.
09/04/24 15:02 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o.
02/04/24 17:38  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec marca wyniosła ok. 2 mln szt.
17:32 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych