Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:41
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

15/07/22 20:35 brak uprawnień PL GROUP SA (5/2022) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
21/06/22 08:08 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PL GROUP S.A.
31/05/22 23:11 brak uprawnień PL GROUP SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021
16/05/22 20:06 brak uprawnień PL GROUP SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
14/02/22 22:26 brak uprawnień PL GROUP SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
29/01/22 09:52 brak uprawnień PL GROUP SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
15/11/21 21:11 brak uprawnień PL GROUP SA (13/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
27/09/21 18:41 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki PL GROUP S.A.
16/08/21 23:29 brak uprawnień PL GROUP SA (12/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
23/07/21 08:56 PL GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/21 21:53 brak uprawnień PL GROUP SA (11/2021) Zmiana adresu siedziby
21:50 brak uprawnień PL GROUP SA (10/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
21:45 brak uprawnień PL GROUP SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 22:19 PL GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku
22:05 brak uprawnień PL GROUP SA (8/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PL Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku