Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:41
kontakt
BIOERG

Komunikaty

29/06/22 13:49 BIOERG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/06/22 21:24 brak uprawnień BIOERG SA (11/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
21:16 brak uprawnień BIOERG SA (10/2022) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku
24/06/22 21:03 brak uprawnień BIOERG SA (9/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
01/06/22 22:19 BIOERG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22:03 brak uprawnień BIOERG SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/05/22 23:43 brak uprawnień BIOERG SA (7/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta
11/05/22 21:06 brak uprawnień BIOERG SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
30/03/22 14:38 brak uprawnień BIOERG SA (5/2022) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
22/03/22 23:20 BIOERG S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
23:06 BIOERG S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
21/03/22 23:57 brak uprawnień BIOERG SA (4/2022) Raport roczny Spółki Bioerg S.A. za 2021 rok
15/03/22 23:31 brak uprawnień BIOERG SA (3/2022) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok
16/02/22 21:44 brak uprawnień BIOERG SA (2/2022) Zawarcie umowy z audytorem
31/01/22 17:45 brak uprawnień BIOERG SA (1/2022) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku