Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 10:01
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

11/09/23 13:33 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta
07/09/23 17:42 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 14:02 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2023 roku
17/08/23 14:56 DIGITREE GROUP S.A.: Umowy istotne
13:21 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
15/08/23 11:00 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
31/07/23 16:45 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
23/06/23 13:55 DIGITREE GROUP S.A.: Wybór biegłego rewidenta
15/06/23 15:19 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 15.06.2023 r.
15:12 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
15:06 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 15.06.2023 r.
23/05/23 16:40 DIGITREE GROUP S.A.: Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta
18/05/23 14:22 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
17/05/23 17:45 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/23 18:20 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej