Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:30
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

28/07/22 16:16 DIGITREE GROUP S.A.: Likwidacja jednej ze spółek zależnych od Emitenta
11/07/22 16:47 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
05/07/22 11:57 DIGITREE GROUP S.A.: Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
23/06/22 15:08  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (1/2022) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
15:02 DIGITREE GROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.
14:59 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:57 DIGITREE GROUP S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Digitree Group S.A. w dniu 23.06.2022 r.
26/05/22 08:15 DIGITREE GROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
24/05/22 12:25 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
19/05/22 14:29 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/22 15:27 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów
14:39 DIGITREE GROUP S.A.: Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie umowy inwestycyjnej
10/05/22 16:48 DIGITREE GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29/04/22 16:01 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwszy kwartał 2022 roku.
13:48 DIGITREE GROUP S.A.: Odwołanie Zarządu Spółki Digitree Group S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję