Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:22
kontakt
WESTRE

Komunikaty

08/08/22 15:27  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (19/2022) Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za II kwartał
04/07/22 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac ślusarsko - montażowych
04/07/22 14:37  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2022) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
30/06/22 17:29 WEST REAL ESTATE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
17:15  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2022) Informacja o uchwałach podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/06/22 22:10  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2022) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
22/06/22 09:50 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac montażowo - budowlanych
21/06/22 16:39  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2022) Nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradca?
08:37  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki WEST REAL ESTATE S.A.
10/06/22 09:38 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac budowlanych.
08/06/22 10:24 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac montażowych
07/06/22 17:23  brak uprawnień GPW: komunikat - PLASMA SYSTEM, WEST REAL ESTATE
06/06/22 14:09 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac ślusarsko - montżowych
03/06/22 22:02 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
21:50  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.