Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:18
kontakt
BLIRT

Komunikaty

09/08/22 15:31  brak uprawnień BLIRT SA (25/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 r.
13/06/22 15:32 BLIRT S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect
09/06/22 17:03 BLIRT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 09.06.2022 r.
16:58  brak uprawnień BLIRT SA (24/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blirt S.A. w dniu 09.06.2022 r.
16:55 BLIRT S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blirt S.A. w dniu 09.06.2022 r.
09:45  brak uprawnień BLIRT SA (23/2022) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z Spółki z obrotu na rynku New
08/06/22 15:58 BLIRT S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14:56 BLIRT S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
07/06/22 13:42  brak uprawnień BLIRT SA (22/2022) Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
13:38 BLIRT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 07.06.2022 r.
13:30  brak uprawnień BLIRT SA (21/2022) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blirt S.A. w dniu 07.06.2022 r.
13:27 BLIRT S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blirt S.A. w dniu 07.06.2022 r.
13:22  brak uprawnień BLIRT SA (20/2022) Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 marca 2022 r.
13:18 BLIRT S.A.: Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 marca 2022 r.
03/06/22 08:53  brak uprawnień QIAGEN ogłasza przymusowy wykup akcji spółki Blirt po16,28 zł za sztukę