Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 19:07
kontakt
SUNEX

Komunikaty

26/02/24 11:14  brak uprawnień Sunex ma 5 mln zł pożyczki na rozwój produkcji, spółka planuje akwizycje
10:43 SUNEX S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu
21/02/24 14:25 SUNEX S.A.: Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksu do umowy kredytowej z PKO BP
16/02/24 17:08 SUNEX S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
17:07 SUNEX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
14/02/24 17:34  brak uprawnień Prezes Sunex sprzedał w ABB 2 mln akcji spółki po 12 zł za papier (opis)
17:27  brak uprawnień Prezes Sunex sprzedał w ABB 2 mln akcji spółki po 12 zł za papier
17:17 SUNEX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zakończeniu procesu budowy księgi popytu na akcje Spółki
13/02/24 18:17  brak uprawnień Prezes Sunex przeprowadzi ABB na finansowanie potencjalnych akwizycji
17:57 SUNEX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Spółki
17:55 SUNEX S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
17:47 SUNEX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:44 SUNEX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:20 SUNEX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zawarciu umowy pożyczki akcji Spółki
24/01/24 15:35 SUNEX S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku