Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:53
kontakt
MPLVER

Komunikaty

14/06/22 19:24 brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
28/05/22 01:35 brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.
12/04/22 09:54 brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2022) Przyjęcie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. planu przekształcenia w spółkę akcyjną.
09:40 MPL VERBUM S.A.: Przyjęcie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. planu przekształcenia w spółkę akcyjną.
31/03/22 20:34 brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2022) Podpisanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. umowy o współpracy.
20:20 MPL VERBUM S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. umowy o współpracy.
17/03/22 23:27 brak uprawnień MPL VERBUM SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
23:11 brak uprawnień MPL VERBUM SA (1/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
05/01/22 21:39 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A.
15/12/21 22:35 brak uprawnień MPL VERBUM SA (13/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
31/10/21 19:42 brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję
30/10/21 23:19 brak uprawnień MPL VERBUM SA (12/2021) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
23:04 brak uprawnień MPL VERBUM SA (11/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 29 października 2021r.
23:02 brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 29 października 2021 roku.
22:58 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.