Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 18:29
kontakt
FINTECH

Komunikaty

14/09/23 12:36  brak uprawnień FINTECH SA (10/2023) Rejestracja zmian statutu Fintech S.A.
14/08/23 12:19  brak uprawnień FINTECH SA (9/2023) Raport okresowy Fintech S.A. za II kwartał 2023 r.
04/08/23 15:14 FINTECH S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Fintech S.A.
02/07/23 00:00  brak uprawnień FINTECH SA (8/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzrczej FIntech S.A.
30/06/23 16:07 FINTECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r
15:39  brak uprawnień FINTECH SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r.
04/06/23 20:08 FINTECH S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.
20:01  brak uprawnień FINTECH SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.
01/06/23 17:10 FINTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
31/05/23 20:26  brak uprawnień FINTECH SA (5/2023) Raport roczny Fintech S.A. za rok 2022
14/02/23 20:46  brak uprawnień FINTECH SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
10/02/23 06:20  brak uprawnień Fintech ma umowę na realizację projektu cyfrowej integracji za 39,9 mln zł
09/02/23 22:33 FINTECH S.A.: Zawarcie znaczącej umowy o wartości 39,93 mln zł.
01/02/23 23:24  brak uprawnień FINTECH SA (2/2023) Zmiany w składzie Zarządu Fintech S.A.
09/01/23 12:51  brak uprawnień FINTECH SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023