Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 21:58
kontakt
KORBANK

Komunikaty

14/11/23 23:47  brak uprawnień KORBANK SA (10/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2023 roku
25/10/23 13:48 KORBANK S.A.: Wdrożenie i certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001
14/08/23 23:56  brak uprawnień KORBANK SA (9/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2023 roku Korbank Spółka Akcyjna
31/07/23 14:53 KORBANK S.A.: Sprzedaż udziałów Korpower Sp. z o.o.
30/06/23 19:15  brak uprawnień KORBANK SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2023 r. Korbank Spółka Akcyjna
18:56 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2023 r.
14:47 KORBANK S.A.: Zbycie udziałów w spółce zależnej Korpower Sp. z o.o.
01/06/23 13:15 KORBANK S.A.: Sprostowanie do raportu bieżącego - komunikacja z dnia 1.06.2023
12:31 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z informacjami dla akcjonariuszy
12:27 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z informacjami dla akcjonariuszy
12:10  brak uprawnień KORBANK SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał Korbank Spółka Akcyjna
30/05/23 21:00  brak uprawnień KORBANK SA (6/2023) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2022
20:55  brak uprawnień KORBANK SA (5/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2022
18/05/23 13:28 KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny Korpower Sp. z o.o.
14/02/23 15:54  brak uprawnień KORBANK SA (3/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2022 roku