Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:15
kontakt
KORBANK

Komunikaty

28/07/22 15:01 KORBANK S.A.: Zawarcie istotnej umowy o finansowanie inwestycyjne w formie Pożyczki szerokopasmowej
21/07/22 10:44 KORBANK S.A.: Zakończenie sporu między spółką zależną KORBANK Media Cyfrowe Sp. z o.o. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
04/07/22 13:30  brak uprawnień KORBANK SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie jednego z członków i powołanie nowego członka
02/07/22 10:11 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022r.
30/06/22 19:34  brak uprawnień KORBANK SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2022 r.
22/06/22 16:00  brak uprawnień KORBANK SA (8/2022) Powołanie na Prezesa Zarządu Spółki AVIOS Sp. z o.o.
15/06/22 16:30 KORBANK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK DATA CENTER
01/06/22 20:26  brak uprawnień KORBANK SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
20:18 KORBANK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korbank S.A. wraz z projektami uchwał
30/05/22 15:53  brak uprawnień KORBANK SA (6/2022) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za rok 2021
15:48  brak uprawnień KORBANK SA (5/2022) Jednostkowy raport roczny KORBANK S.A. za rok 2021
15:44  brak uprawnień KORBANK SA (4/2022) Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionych funkcji
12/05/22 12:26  brak uprawnień KORBANK SA (3/2022) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2022 roku
14/03/22 16:22 KORBANK S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego KORBANK Data Center
11/02/22 20:37  brak uprawnień KORBANK SA (2/2022) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2021 roku