Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 11:53
kontakt
ONICO

Komunikaty

31/05/23 17:18  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 rok
 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 rok
17:16  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
30/05/23 16:58  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2023) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta.
08:26  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
25/05/23 17:18  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2023) Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
23/05/23 16:57 ONICO S.A.: Otrzymanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez podmiot zależny Emitenta
22/05/23 17:50  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
16/05/23 18:06 ONICO S.A.: Informacja o otrzymaniu od Zarządcy Onico S.A. w restrukturyzacji informację o odebraniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego
14/04/23 20:34 ONICO S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o odrzuceniu zażalenia Wierzyciela Euromin SA na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2023 r.
29/03/23 17:26  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2023) Nałożenie kary upomnienia na ONICO Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji
13:23 ONICO S.A.: Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za 2022 rok
27/03/23 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
28/02/23 16:59 ONICO S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
15/02/23 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego lub skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2022