Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 11:20
kontakt
ONICO

Komunikaty

21/05/24 22:07 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2024) Informacja o złożeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie układu częściowego Onico S.A. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu
20/05/24 21:20 ONICO S.A.: Publikacja wybranych danych finansowych
17/05/24 17:23 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2024) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
08:01 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2024) Informacja o odbyciu Zgromadzenia Wierzycieli oraz o przyjęciu układu częściowego Onico S.A. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu
16/05/24 16:54 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2023-2024.
15/05/24 22:54 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2024. Onico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
10/05/24 09:34 brak uprawnień Onico prognozuje 12,1-16 mln zł zysku netto i 159,6-122 mln zł przychodów w '24
09:13 ONICO S.A.: Publikacja prognoz zysków i strat za okres 2024-2029
25/04/24 15:06 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA Onico S.A. w restrukturyzacji zwołanym na dzień 25 marca 2024r.
15:02 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 24 kwietnia 2024 roku
 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Onico S.A. w restrukturyzacji w dniu 24 kwietnia 2024 roku
16/04/24 19:44 ONICO S.A.: Dokonanie zawiadomienia przez ING Bank Śląski S.A. wobec Onico S.A. w trybie par. 13.18 Porozumienia Restrukturyzacyjnego pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A., Emitentem, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Onico S.A. z dnia 28 kwietnia 2022 r.
16:33 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15/04/24 22:39 brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024? Onico S.A. w restrukturyzacji
18:44 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ONICO S.A. notowanych na rynku NewConnect