Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:30
kontakt
ONICO

Komunikaty

05/08/22 16:48 ONICO S.A.: Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
25/07/22 16:34 ONICO S.A.: Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym Onico S.A. w restrukturyzacji
21/06/22 15:15  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki
08:05  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
06/06/22 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
02/06/22 23:52  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
23:50  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2022) Podpisanie przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych
20/05/22 23:21 ONICO S.A.: Złożenie do Sądu Restrukturyzacyjnego zaktualizowanych Propozycji Układowych Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
21:20 ONICO S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z firmą audytorską w celu dokonania ponownego badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2019.
16/05/22 22:51  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
02/05/22 11:21 ONICO S.A.: Złożenie do Sądu Propozycji Układowych
29/04/22 15:34 ONICO S.A.: Zawarcie Porozumienia Restrukturyzacyjnego pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A., Emitentem, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta
08/04/22 16:50 ONICO S.A.: Zawarcie kolejnego aneks do umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta
01/04/22 12:15 ONICO S.A.: Zawarcie kolejnego aneks do umowy Standstill z ING Bank Śląski, Alpetrol sp. z o.o. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej Emitenta
25/03/22 13:44  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2022) Nałożenie kary upomnienia na ONICO Spółkę Akcyjną w restrukturyzacji