Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 12:03
kontakt
INNOGEN

Komunikaty

15/04/24 15:58 brak uprawnień INNO-GENE SA (6/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
19/03/24 23:11 brak uprawnień INNO-GENE SA (5/2024) Rezygnacja członka rady nadzorczej
14/02/24 18:55 brak uprawnień INNO-GENE SA (4/2024) Raport okresowy INNO-GENE S.A. za IV kwartał 2023 roku
13/02/24 18:35 brak uprawnień INNO-GENE SA (3/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
30/01/24 15:16 brak uprawnień INNO-GENE SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
11/01/24 14:48 brak uprawnień INNO-GENE SA (1/2024) Uchwała zarządu w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
20/12/23 18:14 brak uprawnień INNO-GENE SA (41/2023) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Emitenta
17:55 brak uprawnień INNO-GENE SA (40/2023) Korekta raportu EBI nr 35/2023 treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. z dnia 28 Listopada 2023 r.
13/12/23 14:54 brak uprawnień INNO-GENE SA (39/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
14:52 brak uprawnień INNO-GENE SA (38/2023) Odpowiedź na zapytanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 KSH
06/12/23 21:33 INNO GENE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Inno-Gene S.A. z dnia 28.11.2023 r.
04/12/23 09:00 brak uprawnień INNO-GENE SA (37/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. w dniu 27.09.2023 r.
02/12/23 10:17 brak uprawnień INNO-GENE SA (36/2023) Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 listopada 2023 r. członków rady nadzorczej wybranych w drodze kooptacji dnia 25 września 2023 r.
29/11/23 13:22 brak uprawnień INNO-GENE SA (35/2023) Treści uchwał podjętych na NWZA z dnia 28 listopada 2023r.
23/11/23 12:43 brak uprawnień INNO-GENE SA (34/2023) Korekty raportów 31/2023 ? korekty raportów za I i za II kwartał 2023 r.