Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:12
kontakt
INNOGEN

Komunikaty

15/07/22 20:05  brak uprawnień INNO-GENE SA (19/2022) Korekta raportów EBI 15/2022, 27/2021, 30/2021, 8/2022 - Korekty raportów okresowych za I, II, III i IV kwartał 2021 r.
19:58  brak uprawnień INNO-GENE SA (18/2022) Korekta raportu EBI 7/2022 - Korekty raportów okresowych za I, II, III i IV kwartał 2020 r.
13/07/22 19:23  brak uprawnień INNO-GENE SA (17/2022) Korekta raportu EBI 6/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
30/06/22 19:56 INNO GENE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Inno-Gene S.A. z dnia 30.06.2022 r.
19:46  brak uprawnień INNO-GENE SA (16/2022) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
19:40  brak uprawnień INNO-GENE SA (15/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. w dniu 30.06.2022r.
14:16 INNO GENE S.A.: Informacje dotyczące uruchomienia laboratorium całogenomowego przez spółkę stowarzyszoną CEGC
11/06/22 20:05 INNO GENE S.A.: Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki oraz korekta ogłoszenia o ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.
19:49  brak uprawnień INNO-GENE SA (14/2022) Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki oraz korekta ogłoszenia o ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2022
09/06/22 INNO GENE S.A.: Liczba wykonanych testów na SARS-CoV-2 w maju 2022 r.
03/06/22 21:38  brak uprawnień INNO-GENE SA (13/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A na dzień 30.06.2022r.
21:36 INNO GENE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A
31/05/22 21:11  brak uprawnień INNO-GENE SA (12/2022) Raport roczny INNO-GENE S.A. za 2021 rok
20:35 INNO GENE S.A.: Inwestycja Emitenta w spółkę Naturativ sp. z. o.o.
16/05/22 23:09  brak uprawnień INNO-GENE SA (11/2022) Raport okresowy INNO-GENE S.A. za I kwartał 2022 roku