Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:24
kontakt
FOREVEREN

Komunikaty

01/07/24 10:57 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 r.
26/06/24 22:04  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (7/2024) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz wypłacie dywidendy
21:58  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Forever Entertainment S.A.
18/06/24 17:43 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry zatytułowanej "Donkey Kong Country Returns HD"
28/05/24 15:56 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał
15:50  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment S.A. wraz z projektami uchwał
21/05/24 18:00 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry pt. Care Bears: To The Rescue.
16/05/24 06:48  brak uprawnień Forever Entertainment chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '23
15/05/24 22:49 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2023 rok obrotowy.
08:37  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (4/2024) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2024 r.
14/05/24 08:31 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Podpisanie umowy z Crunchyroll LLC na stworzenie i wydanie mobilnej wersji gry Magical Drop VI.
15/04/24 18:26  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (3/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
05/04/24 12:23  brak uprawnień Forever Entertainment 30 IV wyda grę FRONT MISSION 2: Remake na konsole i PC
12:06 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Ustalenie daty premiery gry pt. FRONT MISSION 2: Remake na kolejnych platformach
20/03/24 08:50  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (2/2024) Raport okresowy Spółki za 2023 rok obrotowy