Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:48
kontakt
FORENTER

Komunikaty

05/08/22 13:00  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (12/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2022 roku.
25/07/22 15:21  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (11/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
20/07/22 08:42 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za 2 kwartał oraz I półrocze 2022 roku
14/07/22 21:23 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Dodatkowe informacje w zakresie zakupu pakietu akcji przez Prezesa Zarządu oraz przyjęcia zobowiązania czasowego ograniczenia zbywalności akcji.
21:18 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
21:13 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza
08/07/22 08:43 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Aktualizacja harmonogramu premier gier.
15/06/22 19:55 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r.
14/06/22 17:57  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (10/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
08:34  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (9/2022) Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłacie dywidendy
08:29  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022 r.
03/06/22 15:57  brak uprawnień Akcjonariusz Forever Entertainment chce, by spółka wypłaciła 0,03 zł dywidendy na akcję
15:40  brak uprawnień FOREVER ENTERTAINMENT SA (7/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.
15:35 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.
27/05/22 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zawarcie porozumienia ze spółką Jujubee S.A. dotyczącego wydania gry Kursk na Nintendo Switch