Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 13:01
kontakt
HORTICO

Komunikaty

25/09/23 15:18  brak uprawnień HORTICO SA (20/2023) Informacja poufna ? Zawarcie aneksów do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy o kredyt w rachunku walutowym
15:14 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zawarcie aneksów do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym
18/09/23  brak uprawnień HORTICO SA (19/2023) Informacja poufna ? Zawarcie umowy na prowadzenie sklepu sieci PSB MRÓWKA
18/09/23 15:07 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zawarcie umowy na prowadzenie sklepu sieci PSB MRÓWKA
11/08/23 17:01  brak uprawnień HORTICO SA (18/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
08/08/23 13:12 HORTICO S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza wynikające z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
07/08/23 13:47 HORTICO S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza wynikające z art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11/07/23 12:19 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
07/07/23 12:20 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
12:14 HORTICO S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
06/07/23 15:40 HORTICO S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii F
15:32  brak uprawnień HORTICO SA (17/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii F
30/06/23 13:37 HORTICO S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
13:32  brak uprawnień HORTICO SA (16/2023) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
13:31  brak uprawnień Hortico wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję