Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 18:43
kontakt
ABSINV

Komunikaty

11/08/22 23:56  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (11/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
30/06/22 22:56 ABS INVESTMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
22:40  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (10/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
22:28  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r.
12/06/22 21:55 ABS INVESTMENT S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektem uchwały
21:47  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (8/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektem uchwały
03/06/22 04:07 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
 brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 22:53  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (6/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
13:04 ABS INVESTMENT S.A.: Ustanowienie odpisu
16/05/22 23:59  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022
12/05/22 13:54  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (4/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
09/05/22 22:47  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r. oraz raportu rocznego za 2021 r.
11/02/22 23:59  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021
20/01/22 14:28  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022