Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:39
kontakt
SUNDRAGON

Komunikaty

25/05/23 21:32  brak uprawnień SUNDRAGON SA (9/2023) Zmiana daty przekazania raporu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2022
21/04/23 16:00 SUNDRAGON S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z WB Electronics S.A. dotyczącej przyszłej współpracy
11/04/23 20:48 SUNDRAGON S.A.: Akconariusze posiadajacy powyżej 5 % na NWZA SUNDRAGON S.A. w dniu 11 kwietnia 2023 roku
20:21  brak uprawnień SUNDRAGON SA (7/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SUNDRAGON S.A.
20:06  brak uprawnień SUNDRAGON SA (6/2023) Treść Uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 kwietnia 2023 roku
14/03/23 21:15 SUNDRAGON S.A.: Zarząd Spółki akcyjnej Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje NWZA na dzień 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie 00-867 ul. Chłodna 51
20:54  brak uprawnień SUNDRAGON SA (5/2023) Zwołanie NWZA na dzień 11 kwietnia 2023 roku
02/03/23 16:11 SUNDRAGON S.A.: Zawarcie listu intencyjnego na naprawy silników wojskowych dla Królestwa Jordanii
15:31  brak uprawnień SUNDRAGON SA (4/2023) Zawarcie listu intencyjnego na naprawy silników wojskowych dla armii Królestwa Jordanii
27/02/23 21:15  brak uprawnień SUNDRAGON SA (3/2023) Podpisanie z firmą audytorską umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023
14/02/23 21:18  brak uprawnień SUNDRAGON SA (2/2023) Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2022 roku
27/01/23 08:31  brak uprawnień SUNDRAGON SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 przez SUNDRAGON S.A.
27/12/22 15:46 SUNDRAGON S.A.: Nabycie większościowego udziału w Spółce z branży dronowej
23/11/22 18:46  brak uprawnień SUNDRAGON SA (19/2022) Życiorys zawodowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Spółki SUNDRAGON S.A.
18/11/22 22:22  brak uprawnień SUNDRAGON SA (18/2022) Zmiany w składzie zarządu Emitenta