Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 15:59
kontakt
RECYKL

Komunikaty

17/02/23 10:45  brak uprawnień Grupa Recykl w '23 planuje wzrost wolumenu przetworzonych opon do 130-140 tys. ton (wywiad)
13/02/23 13:30  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2022r.
06/02/23 08:17 GRUPA RECYKL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta strategicznej umowy z Zeppelin Systems GmbH
20/01/23 15:24  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
29/12/22 14:43  brak uprawnień Grupa Recykl zawarła dwie umowy na lata 2023-2025; wartość umów 28 mln zł
14:24 GRUPA RECYKL S.A.: Zawarcie przez spółki zależne istotnych umów z Centrum Utylizacji Opon S.A.
23/11/22 15:47  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (12/2022) Zmiana Statutu Spółki
14/11/22 08:17  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (11/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2022r.
20/10/22 13:49 GRUPA RECYKL S.A.: Doprecyzowanie informacji poufnej o zawarciu umowy o dofinansowanie ze spółką zależną opublikowanej w raporcie ESPI nr 5/2022 z dnia 20 października 2022 r.
19/10/22 08:28  brak uprawnień Grupa Recykl ma umowę pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 8,6 mln zł
08:14 GRUPA RECYKL S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przez spółkę zależną od Emitenta
11/08/22 08:16  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (10/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2022r.
09/08/22 14:09  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.
28/06/22 08:23 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
08:12  brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (8/2022) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Recykl S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. uchwały o wypłacie dywidendy