Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 00:44
kontakt
APNPROM

Komunikaty

15/04/24 11:25  brak uprawnień APN PROMISE SA (4/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
29/03/24 15:38 A.P.N. PROMISE S.A.: Wniosek o wprowadzenie akcji serii G i L do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.
01/03/24 18:49 A.P.N. PROMISE S.A.: Przyjęcie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą strategii ekspansji na rynki zagraniczne
14/02/24 15:11  brak uprawnień APN PROMISE SA (3/2024) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2023 roku
16/01/24 11:22  brak uprawnień APN PROMISE SA (2/2024) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
10/01/24 15:35  brak uprawnień APN PROMISE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 13:01 A.P.N. PROMISE S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 19/2023.
27/12/23 15:39 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 27 grudnia 2023 r.
14:47  brak uprawnień APN PROMISE SA (19/2023) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej APN Promise S.A.
14:14  brak uprawnień APN PROMISE SA (18/2023) Treść uchwał podjętych przez NWZ APN Promise S.A. w dniu 27 grudnia 2023 roku.
11/12/23 15:15 A.P.N. PROMISE S.A.: Zmiana nazwy Spółki Zależnej od APN Promise S.A.
08/12/23 11:40 A.P.N. PROMISE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
01/12/23 14:37  brak uprawnień APN PROMISE SA (17/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
14:35 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
30/11/23 17:12 A.P.N. PROMISE S.A.: Wybór biegłego rewidenta.