Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 04:20
kontakt
APNPROM

Komunikaty

29/06/22 14:19 brak uprawnień APN PROMISE SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku.
14:14 A.P.N. PROMISE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
03/06/22 17:59 A.P.N. PROMISE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
17:02 brak uprawnień APN PROMISE SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.
16:57 A.P.N. PROMISE S.A.: Zamiar złożenia oferty nabycia akcji Spółki w ramach subskrypcji prywatnej.
28/05/22 16:48 brak uprawnień APN PROMISE SA (8/2022) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2021.
16:44 brak uprawnień APN PROMISE SA (7/2022) Raport Roczny APN Promise za rok 2021.
13/05/22 13:40 brak uprawnień APN PROMISE SA (6/2022) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2022 roku.
24/02/22 18:55 A.P.N. PROMISE S.A.: Ocena sytuacji na Ukrainie w kontekście działalności Grupy Kapitałowej APN Promise.
14/02/22 18:31 brak uprawnień APN PROMISE SA (5/2022) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2021 roku.
31/01/22 17:56 brak uprawnień APN PROMISE SA (4/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską.
14/01/22 13:29 brak uprawnień APN PROMISE SA (3/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
03/01/22 18:55 brak uprawnień APN PROMISE SA (2/2022) Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
11:52 brak uprawnień APN PROMISE SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku.
31/12/21 14:35 brak uprawnień APN PROMISE SA (15/2021) Umorzenie warrantów subskrypcyjnych serii I.