Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:20
kontakt
EDINVEST

Komunikaty

25/06/24 20:53 ED INVEST S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
11/06/24 22:04 ED INVEST S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w Krakowie
21:26 ED INVEST S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zleceniu zakupu w imieniu Emitenta lub spółki celowej Emitenta nieruchomości w Krakowie
19:38 ED INVEST S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta Umowy o budowę samodzielnego lokalu usługowego mającej na celu jego nabycie
23/05/24 17:22 ED INVEST S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ED Invest S.A.
 brak uprawnień ED Invest wypłaci dodatkowo 0,27 zł dywidendy na akcję
17:19 ED INVEST S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2024 r.
17:17 ED INVEST S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. w dniu 23 maja 2024 roku
17:11 ED INVEST S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy
22/05/24 17:16 ED INVEST S.A.: ED INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 18:51 ED INVEST S.A.: Uzupełnienie materiałów na ZWZ ED invest SA
16:27  brak uprawnień ED Invest chce wypłacić dodatkowo 0,27 zł dywidendy na akcję
16:13 ED INVEST S.A.: ED invest S.A. wypłaci dywidendę
09/05/24 18:32 ED INVEST S.A.: Podpisanie dwóch Umów Kredytu odnawialnego przez spółkę zależną od ED invest S.A. z mBank S.A.
26/04/24 14:51 ED INVEST S.A.: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. za rok obrotowy 2023