Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 12:17
kontakt
ABAK

Komunikaty

11/08/23 13:43  brak uprawnień ABAK SA (9/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2023 roku
29/06/23 16:18 ABAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r.
16:08  brak uprawnień ABAK SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r.
16:06  brak uprawnień ABAK SA (7/2023) Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
02/06/23 12:31 ABAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
12:23  brak uprawnień ABAK SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
11:23 ABAK S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
31/05/23 16:36  brak uprawnień Abak chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję
16:26 ABAK S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
15:59  brak uprawnień ABAK SA (5/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 r.
10/05/23 15:51  brak uprawnień ABAK SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
28/04/23 13:23 ABAK S.A.: Przejęcie biura rachunkowego
10/02/23 12:18  brak uprawnień ABAK SA (2/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2022 roku
25/01/23 13:32  brak uprawnień ABAK SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
14/11/22 12:47  brak uprawnień ABAK SA (10/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku