Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 00:04
kontakt
VIDIS

Komunikaty

14/02/24 23:33 brak uprawnień VIDIS SA (4/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.
23:31 brak uprawnień VIDIS SA (3/2024) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024
23:29 brak uprawnień VIDIS SA (2/2024) Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023
01/02/24 18:18 brak uprawnień GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1361/2023 Zarządu Giełdy z dnia 14 grudnia 2023 r.
10/01/24 15:54 brak uprawnień VIDIS SA (1/2024) Korekta jednostkowego raportu rocznego VIDIS SA za rok obrotowy 2022/23 opublikowanego w dniu 30 listopada 2023 r.
29/12/23 14:20 brak uprawnień VIDIS SA (13/2023) Informacja o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
14:19 brak uprawnień VIDIS SA (12/2023) Informacja o nałożeniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kary pieniężnej na Emitenta
14/12/23 18:17 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę VIDIS S.A.
12/12/23 15:53 VIDIS S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2023 r.
15:50 brak uprawnień VIDIS SA (11/2023) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2023 r.
02/12/23 09:27 VIDIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
09:10 brak uprawnień VIDIS SA (10/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
01/12/23 18:04 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki VIDIS S.A.
30/11/23 23:31 brak uprawnień VIDIS SA (9/2023) Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2022/23 wraz z informacją o skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki
23/11/23 15:51 brak uprawnień VIDIS SA (8/2023) Zmiana harmonogramu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2022/2023