Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:42
kontakt
MEGAR

Komunikaty

05/04/24 13:09 MEGARON S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Megaron S.A.
05/03/24 14:11 MEGARON S.A.: Informacja o zamiarze rezygnacji ze sprawowanej funkcji Członka Zarządu
17/01/24 10:36 MEGARON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
24/11/23 09:43 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/09/23 11:54 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
11:46 MEGARON S.A.: Korekta raportu okresowego SA-P 2023
08:57 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
27/09/23 20:34 MEGARON S.A.: Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.
28/06/23 12:34 MEGARON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2023r.
12:14 MEGARON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2023r.
01/06/23 13:26 MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 28 czerwca 2023r
26/05/23 09:40 MEGARON S.A.: MEGARON S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/04/23 08:49 MEGARON S.A.: MEGARON S.A.
24/03/23 17:38 MEGARON S.A.: Wybór biegłego rewidenta
09/02/23 19:28 MEGARON S.A.: Informacja poufna - zawarcie aneksu do umowy kredytowej