Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 21:25
kontakt
MMCPL

Komunikaty

28/06/24 10:24 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (10/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
27/06/24 20:07 MM CONFERENCES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r.
19:58 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (9/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 r.
06/06/24 22:32 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (8/2024) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
05/06/24 20:47 MM CONFERENCES S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
20:44 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (7/2024) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku
31/05/24 20:12 MM CONFERENCES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku
19:55 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (6/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku
29/05/24 21:25 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok MM Conferences S.A.
15/05/24 17:03 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 MM Conferences S.A.
15/04/24 22:56 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre ?Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024??
14/02/24 16:14 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 MM Conferences S.A.
31/01/24 10:45 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 MM Conferences Spółka Akcyjna
14/11/23 15:49 MM CONFERENCES S.A.: Raport okresowy za III kwartał 2023 MM Conferences S.A.
15:41 brak uprawnień MM CONFERENCES SA (15/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 MM Conferences S.A.