Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 15:20
kontakt
WIERZYCL

Komunikaty

01/07/24 20:42  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (16/2024) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 czerwca 2024r.
12:52 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28.06.2024 r.
27/06/24 15:43 WIERZYCIEL S.A.: Komentarz Zarządu odnośnie punktów będących przedmiotem żądania w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych
17/06/24 15:20 WIERZYCIEL S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. zwołanego na dzień 31.07.2024 r.
15:05  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (15/2024) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. zwołanego na dzień 31.07.2024 r.
06/06/24 21:28  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (14/2024) Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
01/06/24 18:15 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28.06.2024r.
17:56  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (13/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 28-06-2024r.
31/05/24 18:00  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (12/2024) Jednostkowy raport roczny Wierzyciel S.A. za 2023r.
15/05/24 23:50  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (11/2024) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2024r.
10/05/24 11:02  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2024) Korekta raportu EBI 9/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 31-07-2024 r.
08/05/24 19:31 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 31.07.2024r.
18:52  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 31-07-2024r.
24/04/24 17:58  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2024) Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 KSH
15/04/24 18:00  brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?