Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 15:04
kontakt
WIERZY

Komunikaty

11/08/23 22:02 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2023r.
30/06/23 18:26 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30.06.2023 r.
13:28 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (6/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 czerwca 2023r.
02/06/23 21:39 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2023r.
21:33 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30.06.2023r.
30/05/23 18:39 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2023) Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2022 rok.
12/05/23 19:09 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2023r.
13/02/23 19:21 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2022r.
31/01/23 16:45 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
11/11/22 21:34 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (12/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2022r.
20:42 WIERZYCIEL S.A.: Aktualizacja strategii Emitenta
17/10/22 16:47 WIERZYCIEL S.A.: Zawiadomienia o przekroczeniu udziału 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
23/09/22 17:47 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (11/2022) Zmiana siedziby i adresu Emitenta
12/08/22 20:15 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2022r.
04/07/22 13:51 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.