Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:59
kontakt
WIERZY

Komunikaty

04/07/22 13:51 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
30/06/22 15:34 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:48 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30.06.2022 r.
13:57 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.
01/06/22 18:38 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30.06.2022r.
18:18 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2022r.
30/05/22 17:58 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2022) Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2021 rok.
13/05/22 17:30 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2022r.
27/04/22 17:41 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2022) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Wierzyciel S.A. za lata obrachunkowe 2021 oraz 2022
11/02/22 18:26 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2021r.
31/01/22 06:46 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.
12/11/21 19:08 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2021r.
04/08/21 13:12 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2021) Korekta raportu okresowego 8/2021 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2021r.
03/08/21 17:51 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2021r.
29/06/21 12:26 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29.06.2021 r.