Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 16:42
kontakt
VISTAL

Komunikaty

21/02/24 13:23 VISTAL GDYNIA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
08/02/24 17:20 VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
15:30 VISTAL GDYNIA S.A.: Ogłoszenie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w sprawie ogłoszenia upadłości z wniosku Emitenta.
29/11/23 18:32 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 15:15 VISTAL GDYNIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów
10/11/23 10:39 VISTAL GDYNIA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wykonanie przez spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego.
25/10/23 20:11 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
09/10/23 14:05 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
08/10/23 19:23 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
04/10/23 16:05  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki VISTAL GDYNIA S.A.
28/09/23 14:31 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.
27/09/23 17:09 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/23 13:38 VISTAL GDYNIA S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2023r.
22/09/23 22:19 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przez firmę audytorską.
21/09/23 21:32 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.