Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 01:15
kontakt
APOLLO

Komunikaty

30/01/24 22:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/01/24 14:49  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 19:55 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
15/11/23 20:11 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
08/11/23 04:05  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (12/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 r.
13/10/23 21:33 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
11/10/23 17:02  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (11/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
06/10/23 21:59  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (10/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N
29/09/23 09:26 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
28/09/23 19:52 APOLLO CAPITAL S.A.: Korekta zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
26/09/23 19:19  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki APOLLO CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
18/09/23 17:42 APOLLO CAPITAL S.A.: Trzy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/08/23 10:37  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (9/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
08/08/23 23:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (8/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
16:37 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej