Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 05:06
kontakt
APOLLO

Komunikaty

25/04/23 12:13  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
20/03/23 10:30  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (3/2023) Raport roczny za 2022 r.
11/03/23 18:34  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
09/01/23 12:01  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
18/11/22 11:58 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16/11/22 15:49 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15/11/22 16:56  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (15/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
05/11/22 23:57  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
03/10/22 17:35 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:42 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie ostatniej umowy zbycia akcji spółki portfelowej
29/09/22 16:47 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy zbycia akcji spółki portfelowej
28/09/22 17:06 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie dwóch umów zbycia akcji spółki portfelowej
27/09/22 09:55  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (13/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M
08/08/22 22:30  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (12/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
22:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (11/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki