Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 21:12
kontakt
KINOPOL

Komunikaty

15/07/24 07:15  brak uprawnień DM BDM podwyższył cenę docelową dla Kino Polska do 21,26 zł
08/07/24 20:57 Kino Polska TV S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze Stopklatka S.A.
01/07/24 20:28 Kino Polska TV S.A.: Podpisanie umowy z brokerem reklamowym
28/06/24 21:08 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
21:03 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
20:56 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
27/06/24 12:28 Kino Polska TV S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
10/06/24 17:23 Kino Polska TV S.A.: Powołanie Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję
06/06/24 15:46 Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad ZWZ Kino Polska TV S.A. zwołanego na 28 czerwca 2024 r.
29/05/24 17:28 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
28/05/24 12:18 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023
27/05/24 13:11  brak uprawnień Kino Polska TV pozytywnie ocenia dynamikę rynku reklamowego; w '24 planuje rozwój w trzech filarach
23/05/24 14:21 Kino Polska TV S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.
22/05/24 19:55  brak uprawnień Grupa Kino Polska miała w I kw. 18,7 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
17:03 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego