Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 19:07
kontakt
KINOPL

Komunikaty

24/01/24 11:21 Kino Polska TV S.A.: Podpisanie memo deal z brokerem reklamowym
04/01/24 14:11 Kino Polska TV S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
11/12/23 11:19  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "kupuj" dla akcji Kino Polska; cena docelowa 18,4 zł
01/12/23 17:01 Kino Polska TV S.A.: Informacja o dywidendzie od spółki zależnej
23/11/23 19:25 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:04 Kino Polska TV S.A.: Korekta Skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r., opublikowanego 31 sierpnia 2023 r.
22/11/23 12:14 Kino Polska TV S.A.: Wybór brokera reklamowego
17/11/23 12:59  brak uprawnień Kino Polska TV pracuje nad synergiami z Grupą Canal+
16/11/23 23:05 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/11/23 19:15 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 14 listopada 2023 r.
16:54 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 14 listopada 2023 r.
09/11/23 18:46  brak uprawnień Kino Polska szacuje zysk netto w III kwartale na 8,7 mln zł
17:27 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.
18/10/23 16:00 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
06/10/23 11:47 Kino Polska TV S.A.: Odwołanie Członka Zarządu