Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 09:43
kontakt
KINOPL

Komunikaty

20/03/23 16:04  brak uprawnień Zysk netto grupy Kino Polska TV spadł w '22 o 2 proc. do 47,7 mln zł - wstępne dane
15:50 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
09/01/23 10:13 Kino Polska TV S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
22/11/22 13:27  brak uprawnień Kino Polska TV liczy na lepszą drugą połowę '22, m.in. poprawę rentowności kanału Zoom
17/11/22 19:03  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV miała w III kw. 2022 r. 6,7 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
18:09 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/22 16:59  brak uprawnień Zysk netto grupy Kino Polska TV spadł w III kw. '22 o 39 proc. rdr do 6,69 mln zł - szacunki
16:45 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.
31/08/22 14:39  brak uprawnień Kino Polska TV skupia się na umacnianiu pozycji rynkowej i własnej produkcji
24/08/22 17:46  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV miała w II kw. 8,7 mln zł zysku netto, wcześniej szacowała zysk na 7,8 mln zł
17:16 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/22 14:16 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
28/07/22 17:56  brak uprawnień Zysk netto grupy Kino Polska TV spadł w II kw. '22 o 40 proc. rdr do 7,8 mln zł - szacunki
17:41 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
01/07/22 13:50 Kino Polska TV S.A.: Informacja o dywidendzie od spółki zależnej