Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 05:54
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

01/06/23 14:54 EUROSNACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
14:16  brak uprawnień EUROSNACK SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
31/05/23 13:10  brak uprawnień EUROSNACK SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok
14/02/23 17:09  brak uprawnień EUROSNACK SA (2/2023) Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
11/01/23 12:56  brak uprawnień EUROSNACK SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
27/12/22 15:17  brak uprawnień EUROSNACK SA (14/2022) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023
16/12/22 10:57 EUROSNACK S.A.: Rejestracja akcji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
15/12/22 15:46 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/12/22 14:32 EUROSNACK S.A.: Korekta Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14:23 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/12/22 11:45 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
05/12/22 12:08 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/11/22 14:45  brak uprawnień EUROSNACK SA (13/2022) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
30/09/22 14:52 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Marcin Kłopociński
28/09/22 15:00 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Gym SA