Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:17
kontakt
EUROSNAC

Komunikaty

28/06/22 17:00 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:02  brak uprawnień EUROSNACK SA (10/2022) Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydział akcji serii N
15:52  brak uprawnień EUROSNACK SA (9/2022) Uchwała Zarządu Eurosnack SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
15:43 EUROSNACK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ EUROSNACK SA w dniu 28 czerwca 2022 roku
15:23  brak uprawnień Eurosnack wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
15:20  brak uprawnień EUROSNACK SA (8/2022) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Eurosnack SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
15:14  brak uprawnień EUROSNACK SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROSNACK S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku
31/05/22 11:44 EUROSNACK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
11:15  brak uprawnień EUROSNACK SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Eurosnack S.A.
09:45  brak uprawnień EUROSNACK SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok
16/05/22 17:26  brak uprawnień EUROSNACK SA (4/2022) : Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku spółki Eurosnack SA
18/03/22 12:59 EUROSNACK S.A.: Rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
28/02/22 14:33 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeZawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
24/02/22 15:49 EUROSNACK S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Pana Marcina Kłopocińskiego
14/02/22 17:21  brak uprawnień EUROSNACK SA (3/2022) Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku spółki Eurosnack SA