Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:46
kontakt
MOBRUK

Komunikaty

12/04/24 14:01  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Mo-Bruk; cena docelowa 380,25 zł
04/04/24 15:48  brak uprawnień WSA uchylił decyzję SKO dot. opłaty podwyższonej - Mo-Bruk
15:36 MO-BRUK S.A.: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2017 roku.
07/03/24 10:45 MO-BRUK S.A.: Zawarcie istotnej Umowy
24/01/24 15:47 MO-BRUK S.A.: Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2024 roku
16/01/24 17:46 MO-BRUK S.A.: Wstrzymanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za składowanie odpadów
03/01/24 14:01  brak uprawnień Konsorcjum z Mo-Bruk ma umowę o wartości 33 mln zł netto
13:50 MO-BRUK S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
02/01/24 15:41  brak uprawnień Mo-Bruk złoży wniosek o wstrzymanie decyzji SKO dot. opłat podwyższonych
28/12/23 16:46  brak uprawnień SKO we Wrocławiu utrzymało decyzję nakładającą na Mo-Bruk opłatę w wysokości 19 mln zł
16:19 MO-BRUK S.A.: Otrzymanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymaniu w mocy decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego
18/12/23 16:11 MO-BRUK S.A.: Zawarcie umów z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa linii termicznego przekształcenia odpadów w Karsach"
15/12/23 08:31 MO-BRUK S.A.: Zawarcie istotnej Umowy
08:23 MO-BRUK S.A.: Zawarcie istotnej Umowy
14/12/23 16:02 MO-BRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR