Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 23:35
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

02/06/23 15:57 ATC CARGO S.A.: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
14:19  brak uprawnień ATC-CARGO SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał.
14:12 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
01/06/23 16:20 ATC CARGO S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
31/05/23 17:46  brak uprawnień ATC-CARGO SA (6/2023) Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2022 rok
31/03/23 16:45  brak uprawnień ATC-CARGO SA (4/2023) Powołanie Pana Michała Kierśnikiewicza na Członka Zarządu Spółki ATC Cargo S.A
08/03/23 16:54 ATC CARGO S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
14/02/23 17:06  brak uprawnień ATC-CARGO SA (3/2023) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2022 roku
24/01/23 20:37  brak uprawnień ATC-CARGO SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 15:34  brak uprawnień ATC-CARGO SA (1/2023) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i za rok obrotowy 2023.
22/12/22 17:51 ATC CARGO S.A.: Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki do poziomu poniżej 1% ogólnej liczby głosów.
17:37 ATC CARGO S.A.: Informacja o zwiększeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów.
05/12/22 15:33  brak uprawnień ATC Cargo rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
15:28 ATC CARGO S.A.: Przegląd opcji strategicznych
14/11/22 17:11  brak uprawnień ATC-CARGO SA (16/2022) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2022 roku