Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 02:37
kontakt
FALCON

Komunikaty

11/07/22 16:36 EASTSIDECAPITAL S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/22 16:39 brak uprawnień FALCON GAMES SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2022r.
03/06/22 20:40 EASTSIDECAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Falcon Games S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
20:34 brak uprawnień FALCON GAMES SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Falcon Games S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
31/05/22 11:08 brak uprawnień FALCON GAMES SA (10/2022) Raport roczny za 2021r.
19/05/22 18:49 brak uprawnień FALCON GAMES SA (9/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego- zmiana uchwały
16/05/22 11:48 brak uprawnień FALCON GAMES SA (8/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
11/05/22 19:36 brak uprawnień FALCON GAMES SA (7/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/03/22 15:56 brak uprawnień FALCON GAMES SA (6/2022) Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego
24/02/22 15:52 EASTSIDECAPITAL S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
21/02/22 12:19 brak uprawnień FALCON GAMES SA (5/2022) Rejestracja zmian w statucie
14/02/22 16:33 brak uprawnień FALCON GAMES SA (4/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.
11/02/22 17:42 brak uprawnień FALCON GAMES SA (3/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii E
17:37 brak uprawnień FALCON GAMES SA (2/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
04/02/22 15:18 EASTSIDECAPITAL S.A.: zawarcie umowy przedwstępnej zakupu udziałów