Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 19:04
kontakt
MAXIMUS

Komunikaty

21/09/23 20:32  brak uprawnień MAXIMUS SA (11/2023) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Spółki oraz zmiana adresu Spółki
09/08/23 20:36  brak uprawnień MAXIMUS SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
27/07/23 22:03 MAXIMUS: Złożenie wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego
20:57 MAXIMUS: Spłata pożyczki oraz zawarcie nowej umowy pożyczki
30/06/23 23:25 MAXIMUS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
23:22  brak uprawnień MAXIMUS SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
16/06/23 21:56 MAXIMUS: Otrzymanie informacji w przedmiocie przekształcenia Honey Payment
03/06/23 15:32  brak uprawnień MAXIMUS SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
15:24 MAXIMUS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r.
31/05/23 09:36 MAXIMUS: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z Honey Payment
08/05/23 00:46  brak uprawnień MAXIMUS SA (7/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.
06/05/23 17:27  brak uprawnień MAXIMUS SA (6/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
16:30  brak uprawnień MAXIMUS SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r.
24/04/23 17:51  brak uprawnień MAXIMUS SA (4/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
21/04/23 21:55  brak uprawnień MAXIMUS SA (3/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022