Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 12:15
kontakt
DEKPOL

Komunikaty

04/10/22 07:07  brak uprawnień Dekpol obniżył cele sprzedażowe na 2022 rok; chce sprzedać 320 lokali
03/10/22 23:20 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2022 roku oraz aktualizacja celów sprzedażowych na rok 2022
29/09/22 23:45 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/22 16:45 DEKPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
04/07/22 16:14  brak uprawnień Dekpol sprzedał w I półroczu 197 lokali wobec 258 lokali przed rokiem
16:06 DEKPOL S.A.: Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2022 roku
30/06/22 21:11 DEKPOL S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
21:05 DEKPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
20:59 DEKPOL S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.
28/06/22 18:14 DEKPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
21/06/22 02:57 DEKPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022r.
02/06/22 18:58 DEKPOL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 07:02  brak uprawnień Dekpol planuje w '22 osiągnąć zysk na poziomie zbliżonym do powtarzalnego zysku z lat 2020 i 2021
30/05/22 21:58 DEKPOL S.A.: DEKPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/22 19:35 DEKPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku.