Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:44
kontakt
LAURENP

Komunikaty

02/08/22 09:45 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (16/2022) Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii R
06/07/22 22:34 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (15/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
22:33 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (14/2022) Życiorysy członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska spółka akcyjna
04/07/22 22:41 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (13/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A.
01/07/22 13:05 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (12/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska S.A.
09:34 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 21:00 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (11/2022) Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna
20:58 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (10/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
03/06/22 14:21 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
14:04 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku
31/05/22 21:39 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (8/2022) Raport roczny Spółki za 2021 rok Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna
16/05/22 21:15 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11/04/22 20:32 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (6/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii I
04/04/22 21:23 brak uprawnień LAUREN PESO POLSKA SA (5/2022) Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
29/03/22 10:47 LAUREN PESO POLSKA S.A.: Nabycie 100 proc. udziałów Polymertech sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie