Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 05:22
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

30/06/22 18:56  brak uprawnień BLACK PEARL SA (8/2022) Resolution on dividend payment and the text of other resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Black Pearl S.A. on June 30th, 2022. Uchwała dotycz
20/06/22 18:31  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BLACK PEARL S.A. oraz nałożenia obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
14/06/22 22:06 BLACK PEARL S.A.: Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022.Wniosek Akcjonariusza o wypłatę dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2022
21:58  brak uprawnień BLACK PEARL SA (7/2022) Shareholder's request for dividend payment and amendment of the draft resolution of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 30/06/2022. Wniose
02/06/22 14:50 BLACK PEARL S.A.: Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2022.Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022.
14:34  brak uprawnień BLACK PEARL SA (6/2022) Convening an Ordinary General Meeting on June 30, 2022. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 r.
01/06/22 15:31  brak uprawnień BLACK PEARL SA (5/2022) Revised Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2021. Korekta Raportu rocznego Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2021.
31/05/22 19:22  brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2022) Annual report of Black Pearl SA for the financial year 2021. Raport roczny Black Pearl S.A. za rok obrotowy 2021.
30/05/22 10:25 BLACK PEARL S.A.: Notification of a change in the ownership of the Issuer's shares.Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
16/05/22 17:59  brak uprawnień BLACK PEARL SA (3/2022) Periodic report for the first quarter of 2022. Raport okresowy za I kwartał 2022 roku.
14/02/22 17:12  brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2022) Periodic report for the fourth quarter of 2021. Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.
27/01/22 13:17  brak uprawnień BLACK PEARL SA (1/2022) Notification on the publication of periodic reports in 2022. Zawiadomienie o publikacji raportów okresowych w roku 2022.
17/01/22 08:34 BLACK PEARL S.A.: Notification of an entry in the National Court Register regarding a new number of shares as a result of the redemption of 300,000 shares held by Janusz Skopowski and a 1:100 split of shares, and the resulting increase in the parity of minority shareholders to 19.52%.Zawiadomienie o wpisie w KRS dotyczącym nowej liczby akcji w wyniku umorzenia 300.000 akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego i podziału akcji 1:100 oraz o wynikającym z tego zwiększeniu parytetu akcjonariuszy mniejszościo
29/12/21 18:54 BLACK PEARL S.A.: Notification of an increase in the parity of minority shareholders to 19.52% as a result of a reduction in the number of shares held by Janusz Skopowski by 300,000 related to their redemption approved by the KDPW as of 29/12/2021 and a 1:100 share split approved by KDPW as of 30/12/2021.Zawiadomienie o zwiększeniu parytetu akcjonariuszy mniejszościowych do 19.52% w efekcie redukcji liczby akcji będących w posiadaniu Janusza Skopowskiego o 300.000 szt. w związku z ich umorzeniem zatwierdzonym p
28/12/21 13:13 BLACK PEARL S.A.: Notification of the ownership of the Issuer's shares as of December 28, 2021 (after the redemption of 300,000 series G shares, before the split in the proportion of 1: 100 planned for December 30, 2021).Zawiadomienie o stanach posiadania akcji Emitenta na dzień 28.12.2021 r. (po umorzeniu 300.000 akcji serii G, przed podziałem w stosunku 1:100 planowanym na dzień 30.12.2021 r.).