Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 16:10
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

13/02/23 23:58 brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2023) Periodic report for the fourth quarter of 2022.Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku.
30/01/23 21:01 brak uprawnień BLACK PEARL SA (1/2023) Notification on the publication of periodic reports in 2023. Zawiadomienie o publikacji raportów okresowych w roku 2023.
10/01/23 13:24 BLACK PEARL S.A.: Information on the transfer of 1MCAN silver bullion coins to shareholders who have declared their right to dividend.Informacja na temat przekazania srebrnych monet bulionowych 1MCAN akcjonariuszom, którzy zgłosili uprawnienia do dywidendy.
16/12/22 17:04 brak uprawnień BLACK PEARL SA (20/2022) Information on the dividend for 2021 payment mechanism in addition to EBI report No. 18/2022. Informacja na temat mechanizmu wypłaty dywidendy za rok 2021.
14/11/22 19:02 brak uprawnień BLACK PEARL SA (19/2022) Periodic report for the third quarter of 2022.Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
04/11/22 12:52 brak uprawnień BLACK PEARL SA (18/2022) Dividend payment announcement for 2021. Ogłoszenie o wypłacie dywidendy za rok 2021.
28/09/22 21:56 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A.Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.
21:49 brak uprawnień BLACK PEARL SA (17/2022) Changes in the Supervisory Board of Black Pearl S.A. Zmiany w Radzie Nadzorczej Black Pearl S.A.
21:46 brak uprawnień BLACK PEARL SA (16/2022) Approval by the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A. the mechanism of self-payment of dividends. Zatwierdzenie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzen
21:41 brak uprawnień BLACK PEARL SA (15/2022) Approval by the General Meeting of the mechanism of self-payment of dividends and the text of other resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of
15/09/22 18:07 brak uprawnień BLACK PEARL SA (14/2022) Information on changing the method of dividend payment. Informacja w sprawie zmiany sposobu wypłaty dywidendy
09/09/22 17:40 brak uprawnień BLACK PEARL SA (13/2022) Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the Company Uzupełnienie p
17:36 BLACK PEARL S.A.: Supplementing the agenda of the Extraordinary General Meeting convened for September 28th, 2022 at the request of the shareholder of the CompanyUzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2022 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
16:53 BLACK PEARL S.A.: Notification of completion of the portfolio review and decision to sell some of the assets.Zawiadomienie o zakończeniu przeglądu portfela i podjęciu decyzji o zbyciu części aktywów.
01/09/22 20:13 brak uprawnień BLACK PEARL SA (12/2022) Convening of an Extraordinary General Meeting on September 28th, 2022. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.09.2022 r.