Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:12
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

02/12/22 15:57 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
01/12/22 16:27 NOTORIA SERWIS S.A.: Sprzedaż akcji spółki do podmiotu zależnego od Artura Sieranta
15:39 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przzez podmiot zależny od Artura Sieranta
14/11/22 17:35  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
22/08/22 16:14 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
11/08/22 14:00  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/06/22 16:28 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
16:20  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej
16:09  brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
16:02  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2022) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021
15:54  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
02/06/22 21:57 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2022
21:46  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2022) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 29.06.2022
26/05/22 13:30 NOTORIA SERWIS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13:18  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia