Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:15
kontakt
EKIOSK

Komunikaty

01/07/22 16:42 E-KIOSK S.A.: Zawarcie pakietu umów spełniającego łącznie kryterium umowy znaczącej
29/06/22 15:53 E-KIOSK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:47  brak uprawnień E-KIOSK SA (7/2022) Powołanie Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. na nową kadencję
15:45  brak uprawnień E-KIOSK SA (6/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
E-KIOSK S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
10:10  brak uprawnień E-KIOSK SA (5/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej e-Kiosk S.A.
03/06/22 16:08  brak uprawnień E-KIOSK SA (4/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
16:07 E-KIOSK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A.
13/05/22 12:42  brak uprawnień E-KIOSK SA (3/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
18/03/22 16:44  brak uprawnień E-KIOSK SA (2/2022) Raport okresowy roczny za rok 2021.
13:27 E-KIOSK S.A.: Wypowiedzenie znaczącej umowy przez spółkę Gremi Media S.A.
31/01/22 11:20  brak uprawnień E-KIOSK SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
04/01/22 17:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki E-KIOSK S.A.
28/12/21 14:48 E-KIOSK S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F na rynku NewConnect.
20/12/21 17:16  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki E-KIOSK S.A.