Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 06:36
kontakt
FMG

Komunikaty

29/06/22 12:53 ONE S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. o ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2022 r.
24/06/22 18:47 ONE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/06/22 19:24 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
20/06/22 10:52 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
15/06/22 19:45 ONE S.A.: Istotna transakcja Spółki
19:35 ONE S.A.: Istotna transakcja Spółki
25/05/22 13:34 ONE S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
24/05/22 21:37 ONE S.A.: Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
17/05/22 19:53 ONE S.A.: ONE S.A. formularz raportu kwartalnego
02/05/22 13:17 ONE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
29/04/22 18:44 ONE S.A.: ONE S.A. formularz raportu rocznego
08/03/22 11:28 ONE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 r.
16/02/22 19:57 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
15/02/22 21:54 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
14/02/22 19:01 ONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych