Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 20:24
kontakt
M4B

Komunikaty

02/06/23 13:26 M4B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M4B S.A.
12:13 brak uprawnień M4B SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M4B S.A.
31/05/23 16:39 brak uprawnień M4B SA (5/2023) Raport roczny za 2022 rok spółki M4B SA
14/02/23 16:33 brak uprawnień M4B SA (3/2023) Raport kwartalny M4B za IV kwartał 2022
15:20 brak uprawnień M4B SA (2/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
31/01/23 17:08 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki M4B S.A. na rynku NewConnect
30/01/23 15:11 brak uprawnień M4B SA (1/2023) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 13:47 brak uprawnień M4B SA (18/2022) Raport kwartalny M4B za III kwartał 2022
28/09/22 13:57 M4B S.A.: Zamówienie kiosków samoobsługowych dla spółki Amrest Sp. z o.o.Zamówienie kiosków samoobsługowych dla spółki Amrest Sp. z o.o.
15/09/22 12:30 brak uprawnień M4B SA (17/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej M4B SA
12:12 brak uprawnień M4B SA (16/2022) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki M4B SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
12:06 M4B S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ M4B SA w dniu 14 września 2022 roku
11:34 brak uprawnień M4B SA (15/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ M4B S.A. w dniu 14 września 2022 roku
05/09/22 11:56 brak uprawnień M4B SA (14/2022) Korekta raportu okresowego nr 2/2022 z dnia 14.02.2022 r. - Raport kwartalny M4B SA za IV kwartał 2021 roku
11:52 brak uprawnień M4B SA (13/2022) Korekta raportu okresowego nr 10/2022 z dnia 16.08.2022 r. - Raport kwartalny M4B SA za II kwartał 2022 roku