Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 15:36
kontakt
EKO_EXP

Komunikaty

26/05/23 14:50 EKO EXPORT S.A.: Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.
25/05/23 14:55 EKO EXPORT S.A.: Rozwiązanie umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
24/05/23 14:54 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.
22/05/23 15:46 EKO EXPORT S.A.: Zmiana umowy użytkowania.
15/05/23 10:03 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki.
05/05/23 14:26 EKO EXPORT S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
13:06  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki EKO EXPORT S.A.
25/04/23 15:22 EKO EXPORT S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.
20/04/23 15:01 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S.A.
14:56 EKO EXPORT S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
24/02/23 17:14 EKO EXPORT S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
18/01/23 12:07 EKO EXPORT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
16/01/23 14:57 EKO EXPORT S.A.: Podpisanie znaczącej umowy.
12/01/23 11:50 EKO EXPORT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
09:08 EKO EXPORT S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.